Strona główna

Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości w 2020 roku odbył się w Krakowie. Po raz pierwszy w prawie 70-letniej historii Zjazdów był przeprowadzony w formie ON-LINE.

Celem platformy jest prezentacja dorobku naukowego i praktycznego oraz sylwetek naukowców jak również praktyków – społeczność rachunkowości w jednym miejscu ON-LINE.