Ludzie nauki i praktyki

dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG

Uniwersytet Gdański

Informacje ogólne

Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych na temat raportowania niefinansowego oraz wykorzystania rachunkowości w przedsiębiorstwach, w tym roli rachunku kosztów jako źródła informacji o kosztach środowiskowych oraz znaczenia rachunkowości w pomiarze i raportowaniu efektywności działań społecznie odpowiedzialnych. W szczególności jej zainteresowania naukowe dotyczą włączenia aspektów środowiskowych w obszar przedmiotowy rachunkowości. Za monografię „Sprawozdawcze i zarządcze aspekty rachunkowości środowiskowej”, opisującą te zagadnienia, w 2014 r. otrzymała nagrodę im. prof. Zbigniewa Messnera.