Ludzie nauki i praktyki

dr hab. Ewelina Zarzycka, prof. UŁ

Uniwersytet Łódzki

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe:

Jej zainteresowania obejmują szeroko rozumianą rachunkowości zarządczą i controlling, a także raportowanie niefinansowe i społeczną odpowiedzialność biznesu. Prowadzi badania z zakresu roli specjalistów rachunkowości zarządczej i księgowych w organizacjach. Autorka licznych publikacji z zakresu budżetowania, rachunku kosztów oraz lean accounting, a także wykorzystania systemów ERP w rachunkowości zarządczej