Ludzie nauki i praktyki

dr hab. Monika Łada, prof. SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe:

Rachunkowość zarządcza Teoria rachunkowości Technologie rachunkowości

Ostatnie publikacje książkowe:

Rachunek strumieni wartości jako metoda szczupłej rachunkowości https://cedewu.pl/Rachunek-strumieni-wartosci-jako-metoda-szczuplej-rachunkowosci-p2373 Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza. Zastosowania rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi http://www.nieoczywiste.pl/index.php/pl/ksiazki/rachunkowosc/17-ksiazki/grupy-tematyczne/rachunkowosc/215-miedzyorganizacyjna-rachunkowosc-zarzadcza