Ludzie nauki i praktyki

dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Informacje ogólne

Kierownik Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH. W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się problematyką rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Aktualnie prowadzone badania dotyczą kosztów bezpośrednich i społecznych w ochronie zdrowia, decyzji cenotwórczych w ochronie zdrowia, wpływu narzędzi polityki zdrowotnej na budżet płatnika publicznego, a także aspektów raportowania zewnętrznego, w tym przede wszystkim raportowania zintegrowanego.