Ludzie nauki i praktyki

dr hab. Piotr Wójtowicz

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Informacje ogólne

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia; profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pracownik Katedry Rachunkowości w Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, dyplomowany księgowy. Prowadzi badania z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw dotyczące pomiaru wyniku finansowego, w tym jego kształtowania, a także znaczenia informacji sprawozdawczych dla rynku kapitałowego. Autor kilkudziesięciu artykułów, a także monografii w tym obszarze.