Ludzie nauki i praktyki

dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Informacje ogólne

Od kilku lat prowadzi badania z zakresu ujawnień niefinansowych, głównie w obszarze CSR, raportowania niefinansowego, raportowania społecznego, jak również w kwestiach zachowań prospołecznych i proekologicznych w biznesie oraz dobrych praktyk stosowanych przez spółki giełdowe. Z perspektywy społecznej prowadzi również badania, które dot. transformacji sektora górniczego, prognozuje ceny paliw, szacuje koszty pracy w górnictwie, podejmuje próby określenia drogi Polski do sprawiedliwej transformacji, a w następstwie tych działań ku neutralności klimatycznej