Ludzie nauki i praktyki

dr Małgorzata Macuda

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Informacje ogólne

Do zainteresowań naukowych dr Małgorzaty Macudy należą: ogólna teoria rachunkowości, rachunkowość podmiotów leczniczych, rachunek kosztów, operacyjna i strategiczna rachunkowość zarządcza, a także społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i rachunkowość odpowiedzialności społecznej.