Ludzie nauki i praktyki

dr Marcin Osikowicz

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Informacje ogólne

Doktor nauk ekonomicznych, starszy wykładowca w Katedrze Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie; wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Jego obecne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kulturowych tropów rachunkowości (obok M. Masztalerza jest współautorem monografii „Księgowi w kulturze”, wydanej przy okazji OZKR. W dorobku ma również prace z zakresu rachunkowości finansowej, w tym rozliczania dotacji z funduszy unijnych oraz opodatkowania małych przedsiębiorstw. Ponadto jest autorem między innymi książek o tematyce motocyklowej oraz książki dla dzieci.”