Ludzie nauki i praktyki

dr Piotr Prewysz-Kwinto

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe:

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki sprawozdawczości finansowej, w tym według standardów międzynarodowych oraz analizy finansowej i wykorzystania informacji finansowych w podejmowaniu decyzji.