Ludzie nauki i praktyki

dr Wojciech Strzelczyk

Akademia Leona Koźmińskiego

Informacje ogólne

Dr Wojciech Strzelczyk – adiunkt w Katedrze Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; autor i współautor monografii naukowych, oraz krajowych i zagranicznych artykułów naukowych z zakresu: pomiaru efektywności działania w jednostkach sektora finansów publicznych oraz organizacjach non profit; pomiaru kondycji finansowej jednostek sektora finansów publicznych; identyfikacji czynników determinujących wdrożenia systemów informatycznych w jednostkach publicznych.
Wykonawca w wielu projektach badawczych finansowanych przez NCN oraz członek stowarzyszenia Association for Information Systems (AIS).