Ludzie nauki i praktyki

mgr Bogusław Wacławik

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe:

rachunkowość instrumentów finansowych, wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem finansowym, strategie zabezpieczające (z wykorzystaniem instrumentów pochodnych) przed ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwach, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, rachunek kosztów, finanse przedsiębiorstw, rynki finansowe i kapitałowe.