Ludzie nauki i praktyki

mgr Grygorii Kravchenko

Akademia Leona Koźmińskiego

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe:

Zainteresowania naukowe skupiają się wokół badań związanych z determinowaniem wpływu różnorodności członków rad nadzorczych na wyniki i sytuację finansową notowanych spółek. Współautor publikacji naukowych w obszarze ładu korporacyjnego.