Ludzie nauki i praktyki

mgr Joanna Szwajcar

Uniwersytet Łódzki

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe:

pomiar, ujęcie i prezentacja świadczeń pracowniczych w systemie
rachunkowości w świetle przepisów polskich jak i międzynarodowych, rachunkowość opcji
menedżerskich, funkcjonowanie systemów rachunkowości w przedsiębiorstwach ukierunkowanych na ich wzrost wartości.