Ludzie nauki i praktyki

mgr Justyna Zakrzewska

Akademia Leona Koźmińskiego Warszawa

Informacje ogólne

Wykładowca, partner i współpracownik spółek specjalizujących się w usługach księgowych oraz rewizji finansowej, na co dzień spotyka się z problemami i dylematami firm, jak również podmiotów badających sprawozdania finansowe związanych z ewidencją, wyceną w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz prezentacją poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego oraz z dokumentowaniem tych obszarów podczas badania sprawdzań finansowych zgodnie z Krajowymi Standardami Badania. Prowadzi badania dotyczące uproszczeń w sprawozdawczości finansowej na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości finansowej i Międzynarodowych Standardów Badania, oraz współtłumacz na język polski publikacji IFAC.