Ludzie nauki i praktyki

prof. dr hab. Anna Szychta

Uniwersytet Łódzki

Informacje ogólne

Profesor nauk społecznych, kierownik Zakładu Teorii Rachunkowości, redaktor naczelny „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości”. Zainteresowania naukowe: rozwój koncepcji i metod rachunkowości zarządczej i ich zastosowanie w podmiotach gospodarczych, historia, teoria i metodologia rachunkowości. Jest autorką i współautorką 190 publikacji. Wyniki badań naukowych przedstawiała m.in. na kilku Kongresach Europejskiego Stowarzyszenia Rachunkowości i Światowym Kongresie Historyków Rachunkowości.