Ludzie nauki i praktyki

prof. dr hab. Dariusz Wędzki

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe:

analiza finansowa, rachunkowość zarządcza i
controlling, rachunkowość finansowa i sprawozdawczość, finanse
przedsiębiorstw, restrukturyzacja, metody ilościowe w rachunkowości i
finansach