Ludzie nauki i praktyki

prof. dr hab. Edward Nowak

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe:

Moje zainteresowania naukowe: systemy rachunku kosztów jednostek gospodarczych, zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach i instytucjach, metody rachunkowości zarządczej, pomiar i ocena dokonań organizacji, systemy i narzędzia controllingu, analiza działalności jednostek gospodarczych, metody statystyczne i ekonometryczne w rachunkowości, rachunkowość jako baza informacyjna controllingu.