Ludzie nauki i praktyki

prof. dr hab. Irena Olchowicz

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Informacje ogólne

Prof. zw. dr hab. Irena Olchowicz – kierownik Zakładu Podatków w Instytucie Finansów 2013-2018 (emerytowany pracownik), w latach  2005-2013 kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstwa, w latach 1964-2001r pracownik Katedry Rachunkowości. Zawodowo zajmuje się rachunkowością finansową, rachunkowością podatkową, analizą finansową, międzynarodowymi standardami rachunkowości. Ma w tym zakresie liczny dorobek naukowy w postaci publikacji książkowych,  artykułów, referatów, opinii i recenzji. Wypromowała ponad 500 dyplomantów SGH a także 6 doktorów. Jest kierownikiem 34 edycji Podyplomowych Studiów Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa. Jest członkiem  Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla biegłych rewidentów.