Ludzie nauki i praktyki

prof dr hab. Marzena Remlein

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Informacje ogólne

Profesor nauk społecznych, kierownik Katedry Rachunkowości i Rewizji Finansowej UEP. Zainteresowania naukowe: polityka rachunkowości i sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych oraz grup kapitałowych, inwestycje finansowe i finansyzacja działalności podmiotów gospodarczych, społecznie odpowiedzialne inwestycje i ich ujęcie w sprawozdawczości przedsiębiorstw