Ludzie nauki i praktyki

dr hab. Katarzyna Świetla, prof. UEK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe:

Zainteresowania naukowe dotyczą rozwiązań teoretycznych oraz praktycznych w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych. Ponadto prowadzę badania nad outsourcingiem rachunkowości w gospodarce globalnej oraz skali mikro zarówno w kontekście jej wpływu na strony zawierające kontrakty jak też na ogół gospodarki. Na tym tle analizuję między innymi wpływ nowoczesnych technologii na rozwój outsourcingu jak też jego oddziaływanie na mobilność i kształcenie kadr zaangażowanych w świadczenie specjalistycznych usług.