Ludzie nauki i praktyki

dr Dorota Adamek – Hyska

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Informacje ogólne

Dr Dorota Adamek – Hyska – adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; autorka i współautorka monografii naukowych, podręczników dydaktycznych i akademickich oraz krajowych i zagranicznych artykułów naukowych z zakresu rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, partnerstwa publiczno – prywatnego, rachunkowości organizacji non profit oraz rozliczeń publiczno – prawnych; członek zwyczajny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Oddział Okręgowy Katowice) oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (Oddział Katowice).