Ludzie nauki i praktyki

dr hab. Artur Hołda, prof. UEK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Informacje ogólne

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEI). Autor ponad 200 opracowań z dziedziny rachunkowości, podatków i finansów. Przewodniczący Rady Programowej PICM. Współpracuje z praktyką gospodarczą, w tym z międzynarodowymi grupami kapitałowymi. Posiada doświadczenie w radach nadzorczych spółek notowanych na GPW. Audytor II stopnia PIKW. Autor ekspertyz i recenzji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego, m.in. na potrzeby podmiotów z tzw. wielkiej czwórki. Zainteresowania naukowe: teoria rachunkowości, wycena w rachunkowości, oszustwa i kreatywność w rachunkowości, badanie sprawozdań finansowych, audyt wewnętrzny, prognozowanie upadłości, międzynarodowe regulacje rachunkowości.