Ludzie nauki i praktyki

dr hab. Joanna Błażyńska, prof. UEP

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe:

Szeroko rozumiana sprawozdawczość jednostek gospodarczych, w tym, raportowania zintegrowanego,  ze szczególnym uwzględnienie użyteczności informacji finansowych i informacji niefinansowych.