Ludzie nauki i praktyki

dr hab. Joanna Krasodomska, prof. UEK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Informacje ogólne

Autorka i współautorka publikacji z zakresu sprawozdawczości finansowej i niefinansowej przedsiębiorstw. Specjalizuje się w problematyce informacji niefinansowych, raportowania zintegrowanego oraz rachunkowości międzynarodowej. Obecnie prowadzi badania dotyczące roli zaangażowania interesariuszy w niefinansowe praktyki spółek i ujawnianie informacji na ich temat, finansowane przez NCN. Członek SKwP, EAA, IAAER oraz Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. W latach 2016-2018 członek Academic Research Support Group powołanej przez International Integrated Reporting Council (IIRC).