Ludzie nauki i praktyki

dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Informacje ogólne

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse; profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Kierownik Studiów Podyplomowych z Rachunkowości,  członek władz międzynarodowych instytucji naukowych, takich jak International Engineering and Technology Institute, International Research Institute for Economics and Management, The European Network for Research in Organisational & Accounting Change; realizuje badania z zakresu  finansów i rachunkowości w sektorze opieki zdrowotnej; rachunkowości behawioralnej oraz raportowania niefinansowego; zajęcia dydaktyczne prowadzi m.in. z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, rachunkowości podmiotów leczniczych, zarządzania kosztami w podmiotach leczniczych; rachunkowości instrumentów finansowych; wykładowca na Studiach Podyplomowych.