Ludzie nauki i praktyki

dr hab. Marcin Jędrzejczyk, prof. UEK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Informacje ogólne

Marcin Jędrzejczyk (ur. 1980) ekonomista, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor monografii naukowych z zakresu konsolidacji sprawozdań finansowych, wyceny wartości godziwej, historii rachunkowości oraz kursu walutowego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z historią rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem retrospektywnego ujęcia rachunkowości pracy, wykorzystaniem mikroekonomicznej produktywności pracy do oceny dokonań podmiotów gospodarczych, kształtowania poziomu wynagrodzeń premiowych w organizacji, controllingu zysku i zyskowności jednostek gospodarczych oraz predykcji bankructwa w warunkach polskich. Obecnie pracuje nad zastosowaniem makroekonomicznej produktywności pracy w kształtowaniu integracyjnej strefy walutowej na przykładzie regionu Trójmorza.