Ludzie nauki i praktyki

dr hab. Radosław Ignatowski, prof. UŁ

Uniwersytet Łódzki

Informacje ogólne

dr hab. Radosław Ignatowski, prof. UŁ pracuje na Uniwersytecie Łódzkim w Katedrze Rachunkowości, na Wydziale Zarządzania. Tu kieruje m.in. Zakładem Rachunkowości Międzynarodowej oraz Ośrodkiem Międzynarodowych Studiów Rachunkowości. Zajmuje się harmonizacją i standaryzacją zasad sprawozdawczości finansowej w wymiarze globalnym, zmian ustrojowych podmiotów gospodarczych (połączenia, podziały i przekształcenia) oraz w sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych. Od 2002 r. jest członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości. W latach 2016 – 2019 był członkiem Komisji Nadzoru Audytowego.