Ludzie nauki i praktyki

dr Ireneusz Górowski

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe:

podatek dochodowy w rachunkowości, zasada kontynuacji działalności w sprawozdaniach finansowych, kapitał ludzki absolwentów studiów wyższych