Ludzie nauki i praktyki

dr Izabela Emerling

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Informacje ogólne

Wieloletni dydaktyk i praktyk, członek SKwP, członek organów nadzoru spółek kapitałowych, ekspert na kongresach gospodarczych, autor i współautor indywidualnych i zespołowych ekspertyz ekonomicznych oraz  projektów dla przedsiębiorstw. Zakres merytorycznych kompetencji koncentruje się wokół zagadnień takich jak: rachunkowość w świetle krajowych i międzynarodowych standardów, rachunkowość instytucji finansowych, rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, sprawozdawczość finansowa, raportowanie finansowe i niefinansowe.