Ludzie nauki i praktyki

dr Kinga Bauer

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Informacje ogólne

Specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz ekonomicznych aspektach restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw. Prowadzi badania związane z możliwościami wykorzystania rachunkowości w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Realizuje projekty badawcze związane z tą tematyką. Autorka ponad 60 publikacji naukowych (krajowych i zagranicznych), w tym monografii: „Zarządzanie informacjami w procesie upadłościowo – naprawczym przedsiębiorstw” (2009). Współautorka monografii pt. „Informacje finansowe i niefinansowe w ocenie działalności banków” (2020).