Ludzie nauki i praktyki

dr Krzysztof Jonas

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe:

rachunkowość, podatki, prawo bilansowe a prawo podatkowe, sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych, rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, dydaktyka rachunkowości,