Ludzie nauki i praktyki

dr Maciej Leszek Hyży

Uniwersytet Gdański

Informacje ogólne

Tytuły zawodowe: Biegły rewident, członek ACCA Zainteresowania naukowe: Analiza obciążeń podatkowych w polskich przedsiębiorstwach, Weryfikacja wpływu zmian w przepisach podatkowych na sytuację finansową przedsiębiorstw, zasady funkcjonowania spółek komandytowych, analiza wdrożeń procedur raportowania schematów podatkowych, badanie zastosowania benchmarkingu w dokumentacjach cen transferowych, analiza występowania elementów rachunkowości środowiskowej w branży TSL.