Ludzie nauki i praktyki

dr Michał Comporek

Uniwersytet Łódzki

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe:

Moje zainteresowania naukowe ogniskują się wokół zagadnień związanych z kształtowaniem wyniku finansowego przedsiębiorstw, pomiarem efektywności ekonomicznej podmiotów gospodarczych, ekonomicznymi aspektami funkcjonowania rynku usług turystycznych i rekreacyjnych w Polsce oraz oceną standingu finansowego przedsiębiorstw sportowych.