Ludzie nauki i praktyki

dr Nelli Artienwicz

Uniwersytet Gdański

Informacje ogólne

Dr Nelli Artienwicz – adiunkt w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Wieloletni praktyk rachunkowości. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej.

Zainteresowania naukowe:

rachunkowość behawioralna, w tym przede wszystkim podejmowanie decyzji przez uczestników procesów księgowych, postawy etyczne i asertywność księgowych – ewolucja, rozumienie i realizacja nadrzędnych zasad rachunkowości – zniekształcanie obrazu przedsiębiorstwa w raportach rocznych – wykorzystanie metafor i analogii w rachunkowości