Ludzie nauki i praktyki

mgr Adriana Auguścik

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Informacje ogólne

Mgr Adriana Auguścik jest absolwentką kierunku Ekonomia wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2017). W roku 2017 ukończyła również studia podyplomowe z zakresu ,,Ekonomia-Rachunkowość Budżetowa’’ na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Od 2018 roku doktorantka w Katedrze Finansów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zainteresowania naukowe mgr Adriany Auguścik koncertują się wokół rachunkowości środowiskowej i finansowej.