Ludzie nauki i praktyki

mgr Iwona Franczak

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe:

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego. Kluczowe znaczenie ma tematyka polityki rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego. Autorka artykułów naukowych na temat polityki rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i budżetowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Ponadto do zainteresowań naukowych zaliczają się również zagadnienia związane z obowiązkami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prawa podatkowego.