Ludzie nauki i praktyki

prof. dr hab. Dorota Dobija

Akademia Leona Koźmińskiego

Informacje ogólne

Profesor nauk ekonomicznych. Ekspert w dziedzinie rachunkowości i finansów. Dyplomowany księgowy. Trener biznesu. Stypendystka Fundacji Fulbrighta. Jest Kierownikiem Katedry Rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego. Pracowała jako visiting professor w wielu uniwersytetach w USA i w Europie. Koordynator wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych w zakresie ładu korporacyjnego oraz sprawozdawczości finansowej i niefinansowej. Laureatka licznych nagród i wyróżnień naukowych. Jest autorką wielu prac z zakresu rachunkowości, finansów, zarządzania kapitałem intelektualnym i ładu korporacyjnego. Od 2017 pełni funkcję wice-prezydenta European Academy of Management EURAM. Członek rad nadzorczych instytucji z sektora finansowego.