Ludzie nauki i praktyki

prof. dr hab. Halina Buk

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Informacje ogólne

Prof. dr hab. Halina Buk jest specjalistą z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Aktualnie jest zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Autorka ponad 200 publikacji naukowych z tematyki zarządzania finansami i rachunkowości. Bliższa tematyka aktywności naukowej: polskie i międzynarodowe standardy rachunkowości, analiza sprawozdań finansowych, sprawozdawczość skonsolidowana grup kapitałowych, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, gospodarowanie funduszami publicznymi.