Ludzie nauki i praktyki

prof. dr hab. Jerzy Gierusz

Uniwersytet Gdański

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe:

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Kulturowe uwarunkowania Rachunkowości, Systemy Rachunku Kosztów.