Ludzie nauki i praktyki

prof. dr hab. Jolanta Chluska

Politechnika Częstochowska

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe:

Główne nurty zainteresowań badawczych: 1) rachunkowość podmiotów leczniczych, innych jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych jednostek, 2) informacyjne aspekty rachunkowości, w tym sprawozdawczości finansowej, różnych podmiotów w zarządzaniu, 3) decyzyjne aspekty informacji płynących ze sprawozdawczości finansowej, 4) historia i rozwój rachunkowości.