Ludzie nauki i praktyki

prof. dr hab. Mieczysław Dobija

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Informacje ogólne

Profesor Mieczysław Dobija był zatrudniony w UEK na stanowisku profesora zwyczajnego. Obecnie będąc emerytowany uczestniczy w badaniach prowadzonych w Katedrze Rachunkowości przez zespół prof. UEK, dr hab. Marcina Jędrzejczyka. Jego obecne badania koncentrują się na fizycznych, a zwłaszcza termodynamicznych podstawach ekonomii i rachunkowości. Wyniki badań ukazują głębię zasady dualizmu i jej fizyczne konotacje. W czerwcu 2020 r. uczestniczył w Thermodynamics 2.0 Conference w USA, gdzie przedstawił referat „A Physical Basic of Economics”.