Ludzie nauki i praktyki

prof. dr hab. Waldemar Gos

Uniwersytet Szczeciński

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe:

rachunkowość jako system informacyjny, sporządzanie i
interpretacja sprawozdań finansowych, rachunek przepływów pieniężnych,
wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych, metody doskonalenia rachunku kosztów, krajowe i międzynarodowe regulacje rachunkowości, organizacja rachunkowości, zasady zarządzania finansami w szkolnictwie wyższym.