Prelegenci

dr Aleksandra Żurawik

Uniwersytet Gdański

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe:

koncentrują się wokół następujących zagadnień: rachunkowość finansowa i zarządcza jednostek sektora publicznego, kierunki doskonalenia metod rachunkowości zarządczej, wykorzystanie benchmarkingu w zarzadzaniu finansami podmiotów leczniczych, rachunek kosztów w sektorze usług zdrowotnych.

Udział

Dzień 3Scena 109:30 – 10:45Informacja sprawozdawcza a oczekiwania interesariuszy, rachunkowość podatkowa, rachunkowość budżetowa
Dzień 3Scena 114:15 – 15:15Informacyjna rola sprawozdań finansowych spółek notowanych na GPW w Warszawie: sesja doktorantów