Prelegenci

dr hab. Ewelina Zarzycka, prof. UŁ

Uniwersytet Łódzki

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe:

Jej zainteresowania obejmują szeroko rozumianą rachunkowości zarządczą i controlling, a także raportowanie niefinansowe i społeczną odpowiedzialność biznesu. Prowadzi badania z zakresu roli specjalistów rachunkowości zarządczej i księgowych w organizacjach. Autorka licznych publikacji z zakresu budżetowania, rachunku kosztów oraz lean accounting, a także wykorzystania systemów ERP w rachunkowości zarządczej

Udział

Dzień 1Scena 117:30 – 18:30Samodzielność naukowa: i co dalej?
Dzień 2Scena 111:45 – 12:45Sesja plenarna III: Formalno-prawne uregulowania aplikowania o granty oraz publikacje w czasopismach wysokopunktowanych
Dzień 3Scena 109:30 – 10:45Informacja niefinansowa w sprawozdawczości