Prelegenci

prof. dr hab. Dariusz Zarzecki

Uniwersytet Szczeciński

Informacje ogólne

Profesor nauk ekonomicznych. Aktualnie zatrudniony w Katedrze Finansów i Bankowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Twórca i szef programu MBA na Uniwersytecie Szczecińskim. Przewodniczył zespołowi odpowiedzialnemu za opracowanie pierwszego standardu wyceny przedsiębiorstw w Polsce. Biegły sądowy w zakresie zarządzania i wyceny przedsiębiorstw. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół finansów przedsiębiorstw, a najważniejsze publikacje dotyczą wyceny przedsiębiorstw, analizy finansowej i efektywności inwestycji.
Pełnił m.in. funkcje: Dyrektora Biura Deloitte & Touche w Szczecinie oraz menedżera działu doradztwa gospodarczego D&T, Prezesa Zarządu Polsteam Consulting, Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKO BP S.A., członka Rady Konsultacyjnej przy Prezydencie Miasta Szczecina, szefa zespołu odpowiedzialnego za strategię rozwoju Szczecina do 2025 roku, szefa zespołu opracowującego strategię rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki IAI SA. Był członkiem rad nadzorczych, m.in. Korporacji Polskie Stocznie S.A., Skolwin SA, Dragmor Sp. z o.o. Obecnie Prezes Zarządu w firmie doradczej Zarzecki i Wspólnicy Sp. z o.o., Prezes Zarządu Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce, członek Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów MBA, członek Kapituły Business Club Szczecin, Przewodniczący Rady Nadzorczej Qvistorp SA. Członek Kapituły Nagrody „Perły Biznesu”, Przewodniczący Kapituły Nagrody BETA.