Prelegenci

dr Anna Bartoszewicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Informacje ogólne

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Kierownik studiów podyplomowych w zakresie Audytu i Kontroli Wewnętrznej.

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki audytu wewnętrznego, rewizji finansowej oraz sprawozdawczości niefinansowej. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji w tym obszarze, m. in. monografii ,,Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce”. W swojej praktyce dydaktycznej prowadzi zajęcia, m. in. z zakresu audytu w podmiotach gospodarczych i instytucjach publicznych, audytu finansowego, rachunkowości finansowej oraz rachunkowości komputerowej, wykładowca na studiach podyplomowych.

Udział

Dzień 3Scena 114:15 – 15:15Kształtowanie wyniku finansowego