Prelegenci

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Informacje ogólne

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Kierownik Katedry Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej i Prorektor do Spraw Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, studiował również finanse i rachunkowość na University of Limerick (Irlandia). W pracy naukowo-badawczej zajmuje się rachunkowością finansową i zarządczą, rachunkiem kosztów, analizą finansową, sprawozdawczością, finansami przedsiębiorstw, pomiarem dokonań podmiotów gospodarczych, wyceną spółek. Prowadzi wykłady po polsku i angielsku w obszarze rachunkowości i finansów. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, European Accounting Association oraz Performance Measurement Association. Opublikował ponad 100 artykułów naukowych z zakresu rachunkowości, finansów, rachunku kosztów i controllingu. Jest autorem lub współautorem kilkunastu książek i monografii.

Udział

Dzień 1Scena 116:30 – 17:30Spotkanie kierowników katedr rachunkowości
Dzień 2Scena 110:45 – 11:30Sesja plenarna II: Uregulowania w zakresie awansów naukowych w rachunkowości