Prelegenci

dr hab. Bartosz Kurek, prof. UEK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Informacje ogólne

Dr hab. Bartosz Kurek, prof. UEK jest pracownikiem Katedry Rachunkowości UEK. Sprawuje funkcję Associate Editor „Journal of Forecasting” (IF 1.57). Jako beneficjent Fundacji Kościuszkowskiej w instytucie naukowym CIERA UIUC (USA) realizował własny projekt badawczy. Kieruje grantem NCN. Recenzuje artykuły i wnioski o granty. Aktywny uczestnik (prelegent, przewodniczący sesji, członek komitetu naukowego) międzynarodowych konferencji. Otrzymał Nagrodę Beta 2018 oraz liczne Nagrody Rektora UEK za działalność naukową. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zastosowania metod ilościowych w rachunkowości.

Udział

Dzień 2Scena 109:00 – 10:30Sesja plenarna: I Dokąd zmierza rachunkowość?
Dzień 2Scena 111:45 – 12:45Sesja plenarna III: Formalno-prawne uregulowania aplikowania o granty oraz publikacje w czasopismach wysokopunktowanych