Prelegenci

dr hab. Beata Sadowska

Uniwersytet Szczeciński

Informacje ogólne

Praktyk z wieloletnim stażem pracy w sektorze przedsiębiorstw oraz sektorze finansów publicznych. Jest autorką/współautorką monografii: „Rachunkowość podmiotów gospodarki komunalnej z perspektywy ekonomii zrównoważonego rozwoju. Pomiar. Ewidencja. Raportowanie”, „Partycypacja społeczna wehikułem rozwoju lokalnego”, „Rachunek kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie”, „Podstawy rachunkowości”, „Rachunkowość finansowa”, „Zaawansowana rachunkowość finansowa”, „Rachunkowość zarządcza w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa”, autorką ponad 50 innych publikacji naukowych, autorką ponad 60 publikacji popularno-naukowych. W pracy naukowej prowadzi badania z zakresu rachunkowości, controllingu, w tym w logistyce przedsiębiorstw, w gospodarce leśnej oraz w działalności jednostek gospodarczych sektora finansów publicznych.

Udział

Dzień 3Scena 109:30 – 10:45Informacja niefinansowa w sprawozdawczości